Η άλωση της Τριπολιτσάς


http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/c-kef-7-istoria_st.pdf
Γ. Ζερβόςπαρουσίαση απο τον Γ. Σουδία

ακούστε το μάθημα... ...απο τον Γ. Σουδία

ερωτήσεις- απαντήσεις ...
https://5d24ad3f6e05694066ce6e75ff9cd10f0c4ff7df.googledrive.com/host/0BwPxbYwfnRMcWTlySGFaY0xaUzA/interaction.swf
απο τον Γ. Σουδία
5ο Δημ. σχ. ΑλεξάνδρειαςΗ επανάσταση στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία


http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/c-kef-6-istoria_st.pdf
Γ. Ζερβός

παρουσίαση του μαθήματος...

...απο τον Γ. Σουδία

ακούστε το μάθημα
...απο τον Γ. Σουδία

Ερωτήσεις - απαντήσεις ...
https://b963eed298f0b7a98ddb5c4d215058461f58492e.googledrive.com/host/0BwPxbYwfnRMcNTIta1VlOVpzbTA/interaction.swf
...απο τον Γ. Σουδία


 Quiz...
...του Θ. Αρβανιτίδη


Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου -Οι αγώνες του Κανάρη

http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/c-kef-8-istoria_st.pdf
http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/c-kef-5-istoria_st.pdf
Γ. Ζερβός                                                                                               Γ . Ζερβόςπαρουσίαση απο τον Γ Σουδία

παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία

ακούστε το μάθημα...
https://mix.office.com/watch/1ibzjfh16x211?lcid=1033


https://mix.office.com/watch/1t3utmw767iqv
 ...απο τον Γ. Σουδία

Ερωτήσεις απαντήσεις (Η επανάσταση στα νησιά)...
https://cd9ad91e569de38eb48b8af49b346c5db4d8bfeb.googledrive.com/host/0BwPxbYwfnRMcR2M1S3hseXpmaEk/interaction.swf
 ...απο τον Γ. Σουδία

  Ερωτήσεις απαντήσεις.(Αγώνες του Κανάρη) ..
https://2c58576052afeaf42348417050423c07e20f6bea.googledrive.com/host/0BwPxbYwfnRMccGJNelVGR3JMLUE/interaction.swf
...απο τον Γ. Σουδία

Γ. 5. Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου - Quiz
Θ. Αρβανιτίδης
Γ. 8. Οι αγώνες του Κανάρη - Quiz

Θ. Αρβανιτίδης


 


Η επανάσταση στην Στερεά Ελλάδα

http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/c-kef-4-istoria_st.pdf


Γ. Ζερβός

Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα
...απο τον Γ. Σουδία

ερωτήσεις...απαντήσεις...
...απο τον Γ. Σουδία

ακούστε το μάθημα...

απο τον Γ. Σουδία

Γ. 4. Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα - Quiz

Θ. Αρβανιτίδης


Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες

Ονοματικές φράσεις – Ρηματικές φράσεις
παρουσίαση απο τον Γ. Φερεντίνο

Μετοχή παθητικού παρακειμένου
παρουσίαση απο τον Γ. Φερεντίνο

https://803f81df80ead3c89c8a6e828893e9185ff62266.googledrive.com/host/0BwPxbYwfnRMcVlFUSUxPX3NZd3M/index.html
του Γ. Σουδία


ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -ΗΣ, -ΗΣ, ΕΣ  ( άσκηση επιλογής)


ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ  -ΗΣ, -ΕΣ (άσκηση συμπλήρωσης κενών)

Tο σκιάχτρο

  Η ιστορία ενός... διαφορετικού σκιάχτρου που ήθελε να αποκτήσει φίλους. Ένα animation που μιλάει για τη διαφορετικότητα, τη μοναξιά.