Η επανάσταση στην Πελοπόννησο

http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/c-kef-3-istoria_st.pdf
Γ. Ζερβός

παρουσίαση του μαθήματος...

... απο τον Γ. Σουδία


ακούστε το μάθημα...

...απο τον Γ. Σουδία

ερωτήσεις ...απαντήσεις...
http://anoixtosxoleio.s3.amazonaws.com/Articulate/%CE%97%20%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF/index.html
 ...Γ. Σουδίας

Quiz
Θ. Αρβανιτίδης


 
 
 πηγή: ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΣΑΖΟΣ

Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία

http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/c-kef-2-istoria_st.pdf

Γ, Ζερβός

παρουσίαση του μαθήματος...

..απο τον Γ. Σουδία

 ακούστε το μάθημα...
https://mix.office.com/watch/11l00xx6146pv?lcid=1033
 ...απο τον Γ. Σουδία

ερωτήσεις...απαντήσεις..
https://b0bb0a7dcd2ecbc941934b94e40478e792577719.googledrive.com/host/0BwPxbYwfnRMcbWoyWUp6MUlNTW8/interaction.swf
Γ. Σουδίας

Γ. 2. Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία - Quiz
του Θ. ΑρβανιτίδηΕπιμέλεια: Άγγελος Χαραλάμπους

πηγή:εγκύκλιος παιδεία

23.Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων
παρουσίαση απο τον A. Αγγελόπουλο 

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΕΤΕΡΩΝΥΜΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ( διαδραστική άσκηση)

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΤΡΩΝΥΜΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ (διαδραστική άσκηση)

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΕΤΕΡΩΝΥΜΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ (γράψε τα κλάσματα που δίνει, βρες το αποτέλεσμα ή πάτησε explain γα βοήθεια)

ΣΗΜΑΔΕΨΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΦΡΟΥΤΑ (παιχνίδι - επίλεξε level 3  για ετερώνυμα κλάσματα )


Τα μεγαλύτερα ποτάμια και οι μεγαλύτερες λίμνες της γης


παρουσίαση απο τον Π. Σαμούχο

Τα μεγαλύτερα ποτάμια σε μήκος του κόσμου(λίστα)
Φωτόδεντρο

Οι μεγαλύτερες λίμνες της γης
Φωτόδεντρο


Τα μεγαλύτερα ποτάμια του κόσμου
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2819,10629/extras/gstd14_world_rivers/index.html
Φωτόδεντρο

Βρες τις μεγαλύτερε; λίμνες
Φωτόδεντρο


ΒΡΕΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ


ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ


Η Φιλική Εταιρεία

http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/c-kef-1-istoria_st.pdf
Γ. Ζερβός


απόσπασμα απο ην ταινία "Παπαφλέσσας"
..απο ον Α. Χαραλάμπους

παρουσίαση του μαθήματος...
... απο τον Γ. Σουδία

ακούστε το μάθημα...

...απο τον Γ. Σουδία

ερωτήσεις-απαντήσεις...
https://d3974b7755792e425f32eba6ac90d943f10a3f12.googledrive.com/host/0BwPxbYwfnRMcMU4zNE40VnZ5VzA/interaction.swf
 Γ. Σουδίας


Γ. 1. Η Φιλική Εταιρεία - Quiz
Θ.Αρβανιτίδης

Αυτόχθονες λαοί

ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΛΑΟΙ


Αιτιολογικές προτάσεις
http://www.inschool.gr/G6/LANG/PROTASEIS-AITIOLOGIKES-LEARN-G6-LANGHPordBstBLwords-1411161115-tzortzisk/index.html
K. Tζωρτζής (inschool)


Μικρός αναγνώστης

Πως γράφουμε επιχειρηματολογικά κείμενα
του Γ. Σουδία

Οι αγώνες των Σουλιωτών


 http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/b-kef-10-istoria_st.pdf
  Γ. Ζερβός

παρουσίαση ...
...απο τον Γ. Σουδία

ακούστε το μάθημα...
...απο τον Γ. Σουδία

ερωτήσεις-απαντήσεις..
http://users.sch.gr/sudiakos/erwtiseis31/engage.swf
...του Γ. Σουδία

Quiz...
του Θ. Αρβανιτίδη