14.Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη "στάση του νίκα"

http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/48012031/HISTORY%20E%20-%2014.pdf
Γ. ΖερβόςΟι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα»
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία

ακούστε το μάθημα...
https://mix.office.com/watch/5i14o245v1jb
..απο τον Γ. Σουδία

Ερωτήσεις - απαντήσεις..

https://dl.dropboxusercontent.com/u/42113902/%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%84/13-16/14.%CE%9F%CE%B9%20%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CE%B9%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%20%CE%BC%CE%B5%20%CF%84%CE%B7%20%C2%AB%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B1%C2%BB%20%28%CE%91.%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82%29%20-%20Engage%20output/interaction.swf
απο τον Α. Χαραλάμπους

Quiz
http://didaskaleio.weebly.com/uploads/2/4/1/4/24147639/14._____________.swf
απο τον Α. Χαραλάμπους

13.Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας ΕρυθραίαςΟ Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη) 


ακούστε το μάθημα...

απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη) 


Ερωτήσεις-απαντήσεις...
http://users.sch.gr/divan/istoria_13/interaction.swf
 .απο τον  Θ. Αρβανιτίδη 


Quiz...
http://didaskaleio.weebly.com/uploads/2/4/1/4/24147639/13.__________.swf
απο τον Α. Χαραλάμπους (ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ)