Στατικός ηλεκτρισμός

ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
παρουσίαση απο τον Γ. Ζερβό (Ψηφιακή τάξη) Μπαλόνια και στατικός ηλεκτρισμός
https://phet.colorado.edu/sims/html/balloons-and-static-electricity/latest/balloons-and-static-electricity_el.html


Φτιάξτε σπινθήρες με τον John Travoltage
https://phet.colorado.edu/sims/html/john-travoltage/latest/john-travoltage_el.html


BINTEΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ
http://www.noesis.edu.gr/animations/13%20-%20Electricity/index.html

ΝΟΕSISΘερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά, τα υγρά..και τα αέρια

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΦΕ6 - ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ - ΨΥΧΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ
παρουσίαση απο τον Γ. Ζερβό(Ψηφιακή τάξη) 


ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΦΕ7 - ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ- ΨΥΧΟΝΤΑΣ ΤΑ ΥΓΡΑ
παρουσίαση απο τον Γ. Ζερβό(Ψηφιακή τάξη) 


ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΦΕ8 - ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ-ΨΥΧΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΙΑ
παρουσίαση απο τον Γ. Ζερβό(Ψηφιακή τάξη) 

Δες τα μόρια των υλικών σωμάτων όταν θερμαίνονται ή ψύχονταιΔΕΣ ΤΙ ΠΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΟΤΑΝ ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΙ Ή ΨΥΧΟΝΤΑΙ (διαδραστικό στα αγγλικά)